Category

Salesforce

SalesforceConsulting

Šta radi Salesforce?

Odgovaramo na neka osnovna pitanja o tome šta Salesforce radi, za šta se koristi Salesforce CRM softver i kako Salesforce radi. Možda prepoznajete našeg generalnog direktora , naše prijateljske likove ili naš logo u…
B T
April 12, 2024