Šta je SugarCRM?

SugarCRM je najveći svjetski CRM softver otvorenog koda. Od 2004. više od 7.000 kupaca i više od pola milijuna korisnika oslanjalo se na SugarCRM za vođenje marketinških programa, povećanje prodaje, zadržavanje kupaca i izradu prilagođenih poslovnih aplikacija. Aplikacija se može koristiti na različite načine, npr. za jačanje prodajnih timova, upravljanje organizacijama za korisničku podršku i upravljanje bazama podataka o korisnicima.
Jedna od jedinstvenih karakteristika SugarCRM -a u CRM prostoru je da je to u osnovi aplikacija otvorenog koda. To znači da je izvorni kod aplikacije dostupan svakom korisniku, programeru ili kupcu proizvoda.
digital transformation, schweiz, CRM, Beratung, SugarCRM

Naša ponuda

digital transformation, schweiz, CRM, Beratung, SugarCRM
  • Savjetovanje i prezentacija proizvoda
  • Instalacija i konfiguracija individualno prilagođena vašoj kompaniji
  • Obuka zaposlenih i menadžera
  • Integracija vaših organizacijskih struktura, odjela i projektnih grupa
  • Usvajanje korporativnog identiteta vaše kompanije
  • Povezivanje na vašu postojeću mrežu (npr. Integrirajte pametne telefone)
  • Individualizacija programiranja vaših poslovnih procesa
  • Uvoz / izvoz postojećih podataka
  • Održavanje i redovne instalacije sigurnosnih i funkcionalnih ažuriranja

Jeste li spremni transformisati svoje poslovanje?

Odgovorit ćemo na Vaš upit u trenu!