Istraživanje CRM prodajnih alata 2023

Predstavljamo nalaze našeg istraživanja CRM Sales Tools 2023 , koje kombinuje sveobuhvatnu analitiku tržišta sa našom anketom fokusiranom na CRM prodajne alate. Ispitali smo 1000 korisnika Bitrix24 CRM-a kako bismo stekli dublje razumijevanje uloge CRM prodajnih alata u poslovanju.

Naš cilj je bio analizirati rast tržišta softvera za prodaju CRM-a, procijeniti njegov uticaj na preduzeća i industrije, te prikupiti direktne povratne informacije od korisnika kako bismo stekli vrijedne uvide.

Integracijom ovih rezultata ankete sa uvidima iz cijenjenih izvora kao što su IBM, Accenture, Gartner i drugi, pružamo sveobuhvatan pregled tržišta softvera za prodaju CRM-a, naglašavajući nove trendove, predviđanja i vrijedne korisničke perspektive.

Istaknute teme:

 • Razvoj i analiza tržišta CRM prodajnih alata u SAD;
 • Uloga AI i mobilne tehnologije u industriji;
 • Upotreba CRM-a za B2B i B2C prodaju;
 • Brige o sigurnosti i privatnosti;
 • CRM prodajni alati za mala i srednja preduzeća (MSP).

Ključna statistika:

 • Pravilno implementirani CRM softverski sistemi mogu dati  ROI od preko 245% ;
 • Globalno CRM tržište je procijenjeno na  58,82 milijarde dolara u 2022.  i očekuje se da će dostići  113,22 milijarde dolara do 2027. godine , uz  CAGR od 10,16%  ;
 • 79% kompanija će do kraja 2023. koristiti CRM rješenja vođena umjetnom inteligencijom;
 • Stopa dobitka od prodaje može se povećati za  55%  nakon integracije društvenih medija sa CRM alatima;
 • Industrija e-trgovine pokazuje najveću stopu usvajanja CRM alata od  24,7%  u poređenju sa drugim industrijama;
 • 80,1%  korisnika CRM-a zabrinuto je za privatnost i sigurnost;
 • Tržište CRM-a i prodajnih alata u SAD-u će rasti CAGR od  14,9% od 2020. do 2027 .;
 • 56,4%  korisnika CRM-a uočilo je povećanu produktivnost prodaje nakon implementacije CRM prodajnih alata;
 • Kompanije koje koriste napredne alate za upravljanje potencijalnim klijentima i mogućnostima CRM postigle su višu stopu konverzije dobitaka od  63% ;
 • 91%  preduzeća sa više od 10 zaposlenih koristi CRM softver, dok je 50% kompanija sa manje od 10 zaposlenih takođe prihvatilo CRM sisteme;
 • 50%  korisnika identificira jednostavnost korištenja kao glavni faktor uspješnog CRM-a.

I analize tržišta i naši podaci prikupljeni od stvarnih korisnika potvrđuju da kompanije iz različitih industrija i različitih veličina implementiraju CRM prodajne alate, shvaćajući potrebu za tim.

Organizacije vide stvarna poboljšanja u procesima, zadovoljstvu kupaca i rastu prihoda nakon usvajanja CRM softvera. Postoji mnogo različitih CRM alata, tako da svaka kompanija može pronaći nešto za sebe. Glavna stvar je razumjeti šta vam treba, a zatim naučiti kako maksimalno koristiti CRM.

U narednim godinama bit će fascinantno gledati kako AI mijenja tržište CRM softvera i koje nove mogućnosti će otvoriti, s obzirom na to da CRM-ovi sa AI već nude nevjerovatnu prednost u optimizaciji rada i stručnoj alokaciji ljudskih resursa.