Migracija podataka

U današnjem digitalnom dobu, sistemi za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) postali su suštinski alat za preduzeća za upravljanje i analizu podataka o klijentima. Međutim, migracija podataka iz jednog CRM sistema u drugi može biti složen i dugotrajan proces. U ovom postu na blogu ćemo istražiti strategije i najbolje prakse za pojednostavljenje migracije CRM podataka, osiguravanje glatke tranzicije i minimiziranje poremećaja u vašem poslovanju. 

Pre-Migracija: Postavljanje temelja za besprekornu migraciju podataka 

Procjena kvaliteta podataka

Ključni prvi korak kada želite da migrirate CRM-ove je procena kvaliteta podataka. Ovo uključuje pomno ispitivanje koje ima za cilj identifikaciju i ispravljanje bilo kakvih postojećih problema s kvalitetom podataka prije početka procesa migracije. Podaci moraju proći temeljno čišćenje i proces standardizacije, osiguravajući njihovu tačnost i konzistentnost u svim zapisima.  

Nadalje, sveobuhvatna provjera valjanosti prema unaprijed definiranim pravilima i kriterijima je od suštinskog značaja kako bi se jamčilo da su podaci pouzdani i da ispunjavaju potrebne standarde za uspješnu migraciju. Ova rigorozna evaluacija postavlja osnovu za nesmetan i tačan prelaz podataka između sistema.

Mapiranje polja podataka

Tokom migracije CRM podataka, vitalni korak uključuje mapiranje polja podataka od izvornog do ciljnog CRM sistema. Ovaj proces počinje detaljnom analizom struktura podataka i mapiranja polja, osiguravajući sveobuhvatno razumijevanje rasporeda podataka u oba sistema.  

Da bi se olakšao nesmetan prelaz, kreira se dokument mapiranja podataka, koji precizno opisuje kako će se podaci transformisati i migrirati. Ovaj dokument služi kao vodič, pružajući jasnoću strategije mapiranja i osiguravajući konzistentnost tokom procesa migracije.  

Posebnu pažnju treba posvetiti prilagođenim poljima i transformacijama podataka, posebno ako vaša organizacija ima bilo kakve jedinstvene zahtjeve ili izmjene. Kroz pažljivo mapiranje i dokumentaciju, preduzeća mogu optimizirati svoju strategiju migracije podataka, minimizirajući greške i osiguravajući tačan prijenos informacija.

 

Ekstrakcija i transformacija podataka

Tokom migracije CRM podataka, izdvajanje i transformacija podataka su ključni koraci. Prvo, timovi moraju izvući podatke iz izvornog CRM sistema koristeći odgovarajuće alate ili API-je kako bi prikupili potrebne informacije. Zatim, oni moraju transformisati ove podatke kako bi odgovarali strukturi i formatu ciljnog CRM sistema, osiguravajući kompatibilnost za nesmetan prijelaz. Organizacije bi trebale pažljivo provjeravati i čistiti podatke kako bi održale tačnost i konzistentnost, rješavajući sva neslaganja koja se mogu pojaviti tokom procesa transformacije. Ovi koraci su od vitalnog značaja za očuvanje kvaliteta podataka i osiguravanje njihove upotrebljivosti i pouzdanosti u novoj CRM postavci.

 

Tokom migracije: Osiguravanje integriteta i sigurnosti podataka 

Sigurnosna kopija i oporavak podataka 

Za sigurnosnu kopiju i oporavak podataka, ključno je napraviti sigurnosnu kopiju podataka iz izvornog CRM sistema prije migracije. Ovo osigurava da u slučaju bilo kakvih nepredviđenih problema ili gubitka podataka tokom migracije, postoji pouzdana rezervna kopija dostupna. Implementacija robusnog plana oporavka podataka je ključna za brzo rješavanje takvih problema i minimiziranje poremećaja. 

Racionalizacija migracije podataka za CRM

 Šifrovanje podataka i privatnost  

Kada je u pitanju šifriranje podataka i privatnost, ključno je osigurati da su podaci šifrirani tijekom prijenosa i mirovanja. Ovo pomaže u zaštiti osjetljivih podataka o klijentima od neovlaštenog pristupa ili kršenja. Osim toga, važno je pridržavati se propisa o privatnosti podataka i industrijskih standarda kao što su GDPR i HIPAA kako biste zaštitili podatke korisnika i održali povjerenje. 

Korisnički pristup i dozvole   

Za korisnički pristup i dozvole potrebno je definiranje jasnih nivoa pristupa korisnika i dozvola u ciljnom CRM sistemu. Ovo osigurava da korisnici imaju pristup samo podacima i funkcijama relevantnim za njihove uloge i odgovornosti. Ograničavanje pristupa osjetljivim podacima na osnovu korisničkih uloga dodatno poboljšava sigurnost podataka. Redovno preispitivanje i ažuriranje korisničkih dozvola za pristup pomaže u prilagođavanju rastućim sigurnosnim potrebama i održavanju integriteta CRM sistema.

 

Post-migracija: testiranje i validacija 

Testiranje migracije podataka 

Provedite probne migracije s podskupom podataka kako biste identificirali i riješili sve probleme ili neslaganja koja mogu nastati tokom procesa. Nakon migracije, validacija integriteta i tačnosti podataka u ciljnom CRM sistemu je ključna. Osigurava da preneseni podaci ispunjavaju tražene standarde. 

Racionalizacija migracije podataka za CRM

Provedite korisničke testove 

Važno je uključivanje ključnih dionika i krajnjih korisnika u proces testiranja. Ovo osigurava da su migrirani podaci usklađeni s njihovim zahtjevima i očekivanjima. Tokom testiranja prihvatljivosti korisnika (UAT), krajnji korisnici provjeravaju i migrirane podatke i funkcionalnost novog CRM sistema. Bilo kakve povratne informacije ili pitanja pokrenuta tokom UAT-a treba odmah da se adresiraju kako bi se obezbedio nesmetan prelaz. 

Izvršite testove validacije podataka 

Nakon migracije, potrebno je izvršiti provjeru valjanosti podataka kako bi se potvrdila uspješna migracija svih podataka. Ovo uključuje poređenje podataka između izvornog i ciljnog CRM sistema kako bi se identifikovali podaci koji nedostaju ili su netačni. Usklađivanje podataka se zatim provodi kako bi se otklonila sva neslaganja prije nego što novi CRM sistem počne da radi. Ovo osigurava konzistentnost i tačnost podataka u novom okruženju. 

Kako to jednostavno učiniti unutar SugarCRM-a 

Polazna tačka za bilo koji projekat migracije CRM-a su podaci. Većina organizacija ima opravdan strah da će migracija njihovih kritičnih podataka biti složen, rizičan i nepredvidiv poduhvat. Mnogo je toga u pitanju, od kojih je najmanje važna vaša sposobnost da vodite vitalne tokove prodaje, marketinga i usluga koji se svi oslanjaju na integritet vaših podataka. Zbog toga je Sugar značajno uložio u Službu za migraciju kako bi prelazak na našu platformu bio lakši i brži. Mi ćemo vam pomoći: 

  • Postavite potpuno vizualizirano okruženje za pregled tako da možete iz prve ruke vidjeti očuvani integritet vaših podataka i kako će sve to izgledati na Sugar platformi. Pokažite vam kako je lako popraviti svoje rasporede u jednostavnoj vježbi povuci i ispusti.  
  • Koristite naše unaprijed izrađene predloške da poboljšate način na koji se vaši podaci vizualiziraju, pristupaju i oživljavaju. Vidjet ćete da je to mnogo lakši proces nego što biste očekivali.  
  • Bez trenutka isključivanja/uključivanja, nudi potpunu sinhronizaciju dvije usluge kako bi se osiguralo da sve radi prije nego što otkažete Salesforce.  
  • Pokažite vam kako je lako popraviti svoje rasporede u jednostavnoj vježbi povuci i ispusti.  
  • Identifikujte koje su najvažnije karakteristike, ekrani i mogućnosti za svaku od vaših grupa zainteresovanih strana u prodaji, marketingu i uslugama.  

Racionalizacija migracije podataka za CRM

Sa Sugar-om ćete od prvog dana biti angažirani s našim implementacijskim timovima (i internim timovima, implementacijskim partnerima i ISV partnerima). Ocrtaćemo redizajn procesa, resurse i ljude koji će vam trebati, i učinićemo cenu što je moguće prihvatljivijom kako bismo ideju o migraciji učinili mnogo lakšom. A budući da je svaka migracija CRM-a također nepredvidiva, možemo ponuditi fiksni angažman u vremenu/troškovi koji dodaje sigurnost vašem projektu. Umjesto neodređivanog projekta zasnovanog na vremenu koji završava kao scenarij za najbolju pretpostavku, možemo vam pomoći da uklonite rizik projekta koji ima definitivnu početnu i završnu tačku. 

Zainteresovani ste da saznate više o tome kako SugarCRM može učiniti vaš prelazak brzim i bezbolnim? Preuzmite naš vodič, Prelazak sa Salesforcea na SugarCRM . Ili nas kontaktirajte danas da saznate više o tome kako svoju viziju CRM-a vratiti na pravi put!  

Autor : Emily Jahn

Leave a Reply