8 savjeta za veću efikasnost transporta i skladištenja e-trgovine

Menadžeri e-trgovine dobro su svjesni izazova povezanih s efikasnim upravljanjem zalihama, optimizacijom skladišnog prostora i racionalizacijom lanca opskrbe. Da bismo vam pomogli da savladate ove izazove, sastavili smo 8 stručnih savjeta koji ne samo da će poboljšati transport i skladištenje putem e-trgovine , već će doprinijeti i ukupnom uspjehu vašeg poslovanja. Implementacijom ovih strategija, bićete dobro opremljeni da ostanete ispred konkurencije i steknete jaku reputaciju za kvalitet među svojim klijentima.

Često postavljana pitanja

Koji su uobičajeni izazovi u transportu i skladištenju sa kojima se suočavaju preduzeća e-trgovine?

Uobičajeni izazovi transporta i skladištenja sa kojima se suočavaju preduzeća e-trgovine uključuju:

 • Upravljanje fluktuirajućom potražnjom
 • Optimizacija skladišnog prostora
 • Smanjenje troškova dostave
 • Održavanje tačnih nivoa zaliha
 • Osiguravanje blagovremenog i pouzdanog ispunjenja narudžbe

Kako kompanije e-trgovine mogu optimizirati upravljanje svojim skladištima za poboljšanu efikasnost transporta i skladištenja?

Ako ih već ne koristite, neki od najboljih načina na koje kompanije e-trgovine mogu optimizirati upravljanje skladištem su:

 • Usvajanje automatizacije
 • Implementacija sistema za skeniranje bar kodova
 • Koristeći analitiku u realnom vremenu
 • Primjena najboljih praksi upravljanja skladištem za poboljšanje upravljanja zalihama proizvoda i ukupne efikasnosti

Koje su najbolje prakse za upravljanje zalihama i ispunjenje narudžbi za preduzeća e-trgovine?

Najbolje prakse za upravljanje zalihama i ispunjenje narudžbi uključuju:

 • Implementacija tehnika pametne kontrole zaliha
 • Koristeći predviđanje potražnje zasnovano na podacima
 • Korišćenje centralizovanog sistema upravljanja zalihama
 • Usvajanje efikasnih praksi skladištenja u skladištu radi ubrzanja operacija

Koje su opcije dostave i isporuke dostupne kompanijama e-trgovine koje žele poboljšati svoju efikasnost transporta?

Preduzeća e-trgovine mogu poboljšati efikasnost transporta:

 • Nudi više opcija dostave
 • Korištenje naprednog softvera za otpremu
 • Korištenje ekološki prihvatljivih rješenja za pakovanje
 • Optimiziranje odabira prijevoznika na osnovu faktora kao što su cijena, vrijeme isporuke i odredište

1. Implementirajte tehnike pametne kontrole zaliha za poboljšanu efikasnost transporta i skladištenja

Prošla su vremena ručnog brojanja zaliha i obrazovanih nagađanja za predviđanje strategija skladištenja. Sada možete pronaći mnoštvo efikasnih rješenja za kontrolu zaliha koja optimiziraju efikasnost transporta i skladištenja u vašem poslovanju e-trgovine.

Predviđanje potražnje zasnovano na podacima do je vaša prva luka poziva. Omogućava vam da precizno predvidite potrebe zaliha i izbjegnete nestašice ili prevelike zalihe. Ovo ne samo da će vam pomoći da efikasno upravljate zalihama e-trgovine, već će i smanjiti troškove skladištenja i transporta.

Zatim investirajte u centralizirani sistem upravljanja zalihama kako biste pojednostavili proces upravljanja e-trgovinom. Ovaj sistem će vam omogućiti da pratite nivoe zaliha, prodaju i istoriju narudžbi, pružajući vam sveobuhvatan pregled vašeg poslovanja. Štaviše, to će olakšati bolju efikasnost skladištenja e-trgovine sprečavanjem neslaganja zaliha i smanjenjem potrebe za ručnom intervencijom.

Na kraju, vodite računa o kategorizaciji proizvoda i rasporedu skladištenja u skladištu. Grupirajte slične artikle i skladištite proizvode visoke potražnje na lako dostupnim lokacijama. Ovo ne samo da će ubrzati proces sakupljanja i pakovanja, već će doprinijeti i optimizaciji logistike e-trgovine. Implementacija ovih tehnika kontrole zaliha će osigurati nesmetan i efikasan lanac snabdijevanja, što će na kraju dovesti do poboljšane efikasnosti transporta i skladištenja.

2. Pojednostavite zalihe proizvoda za e-trgovinu pomoću najboljih praksi upravljanja skladištem

Na podu skladišta morate učiniti stvari što jednostavnijim kako biste izbjegli prekompliciranje i na kraju greške u vašem skladištu. Jedan od načina da se to uradi je ulaganje u alate za automatizaciju skladišta, kao što su automatizovana vođena vozila (AGV) ili sistemi transportera, koji mogu značajno ubrzati obradu narudžbi i smanjiti ljudske greške. Ovo ne samo da povećava vaše mogućnosti upravljanja e-trgovinom, već i rezultira povećanim zadovoljstvom kupaca.

Još jedna bitna praksa je implementacija sistema za skeniranje bar kodova za precizno praćenje proizvoda. Barkod skeneri mogu pojednostaviti procese preuzimanja, pakovanja i otpreme smanjujući ručni unos podataka i minimizirajući rizik od pogrešnog govora. To će dovesti do boljih logističkih performansi i poboljšanog upravljanja zalihama proizvoda e-trgovine.

Analitika u realnom vremenu je još jedna vrijedna prednost u vašoj potrazi za efikasnošću transporta i skladištenja. Praćenjem metrike performansi skladišta kao što su tačnost narudžbi, stopa odabira i vrijeme ispunjenja, možete identificirati uska grla i područja za poboljšanje. Ovo vam omogućava da donosite odluke zasnovane na podacima kako biste dodatno poboljšali svoje skladišne ​​operacije.

3. Optimizirajte svoj lanac opskrbe za maksimalnu efikasnost transporta i skladištenja putem e-trgovine

Kada je u pitanju vaš lanac opskrbe, neizbježno je da ćete određene faze prepustiti vanjskim izvršiteljima, što otežava praćenje cijelog procesa. Stoga morate sarađivati ​​s pouzdanim dobavljačima i prijevoznicima koji nude pouzdane i isplative usluge. To će vam pomoći da održite stabilan protok proizvoda i smanjite vjerojatnost poremećaja koji bi mogli negativno utjecati na vaše upravljanje e-trgovinom.

Koristite analitiku podataka za poboljšanje efikasnosti lanca snabdevanja. Analizom faktora kao što su vrijeme isporuke, količina narudžbi i učinak dobavljača, možete identificirati problematična područja i donijeti informirane odluke kako biste pojednostavili procese u lancu snabdijevanja. Ovo će vam omogućiti da efikasnije upravljate zalihama e-trgovine i smanjite troškove.

Implementacija strategije tačno na vrijeme (JIT) može dodatno doprinijeti efikasnosti transporta i skladištenja. Naručujući proizvode po potrebi, na osnovu preciznog predviđanja potražnje, možete minimizirati troškove skladištenja i smanjiti rizik od držanja zastarjelih zaliha. Ovaj pristup omogućava bolju logistiku e-trgovine i povećanu ukupnu efikasnost.

Osim toga, korištenje softvera za upravljanje projektima pomoći će vam da optimizirate svoje lance opskrbe. Robusno rješenje za upravljanje projektima omogućava vam da upravljate i nadgledate svaki aspekt vašeg lanca opskrbe, od komunikacije s dobavljačima do praćenja narudžbi i zakazivanja isporuke.

Centralizacijom i racionalizacijom ovih procesa možete poboljšati saradnju među članovima tima, smanjiti rizik od pogrešne komunikacije i donositi odluke zasnovane na podacima koje jačaju vašu logističku organizaciju e-trgovine. Štaviše, softver za upravljanje projektima može se integrirati s vašim sistemom upravljanja zalihama, osiguravajući neometani protok informacija i omogućavajući vam da efikasno upravljate zalihama e-trgovine.

4. Poboljšajte svoju logistiku e-trgovine pomoću rješenja za isporuku i ispunjenje

Dostava i ispunjenje igraju značajnu ulogu u postizanju efikasnosti transporta i skladištenja za vaše poslovanje e-trgovine. Započnite korištenjem više prijevoznika kako biste svojim klijentima ponudili isplative opcije dostave. Ovaj pristup vam omogućava da uporedite cene, rokove isporuke i kvalitet usluge, pazeći da odaberete najboljeg prevoznika za svaku narudžbu.

Napredni softver za dostavu je još jedan važan alat za optimizaciju logistike e-trgovine. Ovi programi automatizuju procese generisanja i praćenja etiketa, štedeći vreme i smanjujući greške. Osim toga, mogu se integrirati s vašim sistemom upravljanja zalihama, dodatno pojednostavljujući upravljanje zalihama proizvoda za e-trgovinu.

Na kraju, razmislite o implementaciji ekološki prihvatljivih rješenja za pakovanje kako biste doprinijeli efikasnosti transporta i skladištenja uz promicanje održivosti. Upotreba materijala koji se mogu reciklirati i biorazgradivih materijala ne samo da smanjuje uticaj vašeg poslovanja na životnu sredinu, već i minimizira troškove pakovanja i odličan je USP za vaše marketinške kampanje e-trgovine .

5. Investirajte u integrisanu platformu za upravljanje e-trgovinom za besprijekorne operacije

Da biste centralizirali svoje operacije na jedno mjesto kojim se može upravljati, potražite platformu za upravljanje e-trgovinom koja integrira sve aspekte vašeg poslovanja e-trgovine, uključujući upravljanje narudžbama, kontrolu zaliha i otpremu, pružajući besprijekoran i efikasan tok posla.

Koristeći platformu sa ugrađenom analitikom, možete steći vrijedne uvide u optimizaciju logistike e-trgovine. Ovo će vam omogućiti da nadgledate i analizirate ključne metrike učinka, kao što su vrijeme obrade narudžbi, troškovi dostave i nivoi zaliha, omogućavajući vam da donosite odluke zasnovane na podacima kako biste poboljšali svoje poslovanje.

Pojednostavljena komunikacija i saradnja među članovima tima je još jedna prednost integrisane platforme za upravljanje e-trgovinom. Započnite pisanjem komunikacijske politike koja uključuje šta, kako i gdje komunicirati. Ovo smanjuje nagađanje vašeg tima i značajno smanjuje vjerovatnoću da informacije padnu između pukotina. Sa svim informacijama i procesima vašeg poslovanja centralizovanim na jednom mestu, vaš tim može da pristupi potrebnim podacima i alatima za efikasan rad, povećavajući efikasnost vašeg transporta i skladištenja.

Međutim, također možete koristiti integracije za poboljšanje komunikacije i suradnje između vaših alata i softvera. Na primjer, dok gradite svoju web stranicu za e-trgovinu, možete je neprimjetno integrirati sa svojim centrom za pohranu od ranih faza tako da oni kontinuirano komuniciraju jedni s drugima.

Povezivanjem vašeg sistema za upravljanje zalihama sa vašom online trgovinom, možete automatski ažurirati dostupnost proizvoda, nivoe zaliha i druge bitne informacije na vašem interfejsu okrenutom klijentima. Ova sinhronizacija u realnom vremenu ne samo da poboljšava upravljanje e-trgovinom već i poboljšava iskustvo kupovine za vaše kupce.

Nadalje, integracija vašeg centra za pohranu s vašom web lokacijom pojednostavljuje proces upravljanja zalihama e-trgovine. Ova besprijekorna veza vam omogućava da bez napora pratite i prilagođavate nivoe zaliha, osiguravajući da uvijek imate pravu količinu proizvoda na zalihama. Zauzvrat, ovo će rezultirati boljom efikasnošću skladištenja e-trgovine i smanjenim troškovima skladištenja.

6. Usvojite efikasne prakse efikasnosti skladištenja e-trgovine kako biste smanjili troškove

Ko je rekao da transport i skladištenje ne mogu biti kreativni? Od prvih žitnica do današnjih dana, menadžeri pronalaze inovativne pristupe skladišnim praksama skladištenja i izvlače više iz prostora koji imaju.

Jedan pristup je korištenje rješenja za vertikalno skladištenje, kao što su paletni regali ili međukatni podovi, kako biste maksimalno iskoristili svoj skladišni prostor. Ovo ne samo da smanjuje troškove skladištenja, već doprinosi i boljem upravljanju e-trgovinom.

Implementacija sistema prvi uđe, prvi izađe (FIFO) za kvarljive proizvode je još jedna ključna praksa. Ako prvo prodate artikle s najranijim rokom trajanja, možete svesti na minimum kvarenje i otpad, smanjiti komplikacije skladištenja i troškove.

Redovna revizija vašeg skladišnog skladišta je takođe važna za održavanje efikasnosti transporta i skladištenja. Procjenom vašeg trenutnog izgleda i praksi skladištenja, možete identificirati područja za poboljšanje i implementirati promjene koje će dovesti do bolje efikasnosti skladištenja e-trgovine.

7. Poboljšajte svoja rješenja za isporuku i ispunjenje uz praćenje i automatizaciju u realnom vremenu

Praćenje u realnom vremenu je moćan alat za poboljšanje efikasnosti transporta i skladištenja u vašem poslovanju e-trgovine. Ne samo da pomaže vama i vašem timu da sve svoje narudžbe držite iz ptičje perspektive, već ga možete predstaviti i kupcima. Nudeći kupcima mogućnost da prate svoje narudžbe u realnom vremenu, možete povećati transparentnost i zadovoljstvo, što dovodi do boljeg upravljanja e-trgovinom i pozitivne reputacije brenda.

Automatizacija je još jedna vrijedna prednost za poboljšanje vaših rješenja isporuke i ispunjenja. Automatizacijom procesa kao što su generisanje etiketa, odabir prevoznika i praćenje pošiljke, možete smanjiti ljudsku grešku i poboljšati ukupnu efikasnost ispunjavanja narudžbi. To će rezultirati boljom logistikom e-trgovine i pomoći vam da postignete svoje ciljeve transporta i skladištenja.

Prilikom odabira svojih prijevoznika, uzmite u obzir faktore kao što su odredište, cijena i vrijeme isporuke kako biste maksimalno povećali efikasnost transporta i skladištenja. Aktivnim traženjem saradnika koji cijene automatizaciju, imate veće šanse za stvaranje dugotrajnih odnosa s operaterima koji nastavljaju s inovacijama.

8. Kontinuirano prilagođavajte svoju efikasnost transporta i skladištenja putem e-trgovine kroz redovno praćenje i procjenu

Stalno praćenje i procjena su od vitalnog značaja za održavanje i poboljšanje efikasnosti transporta i skladištenja u vašem poslovanju e-trgovine. Započnite postavljanjem ključnih indikatora učinka (KPI) koji su u skladu s vašim poslovnim ciljevima, možete pratiti svoj učinak na mikro nivou i gledati kako se pretvara u značajne promjene na makro nivou.

Neki od najčešćih KPI-a za transport i skladištenje e-trgovine uključuju:

 • Tačnost narudžbe
 • Vremena ispunjenja
 • Stope obrta zaliha

Sve ovo doprinosi da vam pomogne da mjerite i pratite svoj napredak ka postizanju boljeg upravljanja e-trgovinom.

Sprovođenje redovnih revizija vaših tehnika kontrole zaliha i najboljih praksi upravljanja skladištem je još jedan bitan korak. Procjenom vaših trenutnih procesa i identificiranjem slabih područja, možete donositi odluke zasnovane na podacima kako biste poboljšali optimizaciju logistike e-trgovine.

Međutim, vaše revizije ne bi trebale biti uklesane. Kako vaše poslovanje raste i razvija se, tako bi trebali biti i vaši standardi revizije. Implementacija pristupa kontinuiranog poboljšanja ključna je za lanac nabavke koji se prilagođava promjenjivim situacijama s kojima se suočava. Redovnim pregledom vaših KPI-ova, praćenjem performansi i neophodnim prilagodbama, možete osigurati da vaše poslovanje e-trgovine nastavi da razvija svoju efikasnost transporta i skladištenja.

Bitrix24: Dom vašeg poslovanja u oblaku

Postizanje efikasnosti transporta i skladištenja putem e-trgovine je od vitalnog značaja za dugoročni uspjeh vašeg poslovanja. Slijedeći savjete navedene u ovom članku, bit ćete na dobrom putu da optimizirate svoje poslovanje i poboljšate ukupnu efikasnost.

Međutim, moćna i sveobuhvatna platforma kao što je Bitrix24 može učiniti svu razliku u podizanju efikasnosti transporta i skladištenja e-trgovine na viši nivo.

 • Centralizirajte svoje procese na transparentnoj platformi zasnovanoj na oblaku
 • Zaštitite svoje tokove posla sa sveobuhvatnim alatima za upravljanje zadacima
 • Izbjegnite male poslove koji oduzimaju vrijeme uz automatizaciju
 • Neometano sarađujte u cijelom svom timu s punim paketom komunikacijskih opcija
 • Negujte svoje B2B i B2C odnose na našem sistemu upravljanja odnosima s klijentima

Ako je vašem poslovanju potrebna čvrsta osnova za upravljanje svim vašim pokretnim dijelovima,prijavite se za Bitrix24 već danas i vidite koju efikasnost možete poboljšati.

Vlad Kovalskiy

Leave a Reply