Automatski kreirajte ponude u Bitrix24 CRM sa novim dolaznim pozivima

Bitrix24 nudi potpuno funkcionalan zreli telefonski modul sa CRM integracijom. Koristite alate za automatizaciju prodaje da brže osvojite više poslova.

Sa Bitrix24 Simple CRM modom svaki novi dolazni poziv možete automatski pretvoriti u novu ponudu .

U slučaju da dobijete novi poziv od postojećeg klijenta (koji je već registrovan u vašem CRM-u), ovaj poziv će biti povezan sa postojećim ugovorom u toku.

Podrazumevano, nove dolazne ponude se pojavljuju u općem kanalu. Da biste automatski kreirali nove ponude u različitim kanalima, konfigurirajte pravila automatizacije CRM-a.

Leave a Reply