Automatizacija poslovnih procesa sa Bitrix24 pametnim skriptama

Bitrix24 dizajner poslovnih procesa je moćan alat koji može pomoći u racionalizaciji poslovnih operacija i poboljšanju produktivnosti. Automatizirajte lance akcija i eliminirajte potrebu za ručnom intervencijom  dodavanjem pametne skripte poslovnom procesu.

Na primjer, recimo da želite pojednostaviti proces zakazivanja sastanaka i dodjeljivanja zadataka zaposlenima u okviru određenog toka posla. Ugrađivanjem pametne skripte u unaprijed dizajnirani Bitrix24 proces, možete automatizirati ove radnje, štedeći vrijeme i trud. Prilikom pokretanja poslovnog procesa, pametna skripta će se automatski izvršiti bez potrebe za ručnom aktivacijom.

Uvijek možete deaktivirati pravila automatizacije . To će ih spriječiti da izvršavaju radnje, ali će i dalje ostati unutar lanca akcija.

Povećajte efikasnost i produktivnost korištenjem alata za automatizaciju toka posla.

Leave a Reply