SMS poruka u Bitrix24

Dok e-pošta i telefonski pozivi ostaju popularne opcije za saradnju, SMS poruke su se pojavile kao brz, isplativ i direktan način povezivanja sa kupcima.

Bitrix24 nudi besprijekornu integraciju za slanje SMS poruka , osnažujući preduzeća da:

  • Komuniciraju sa klijentima u CRM-u
  • Pošalju linkove za plaćanje putem SMS-a
  • Kreiraju SMS marketinške kampanje
  • Postave automatske poruke

Podesite razmjenu SMS poruka u Bitrix24 kako biste poboljšali komunikaciju sa klijentima i poboljšali opšte zadovoljstvo korisnika.