Microsoft Teams

Microsoft Teams je digitalna platforma za poslovnu komunikaciju koju je Microsoft razvio kao dio Microsoft 365 porodice proizvoda. Teams prvenstveno nudi chat i video konferencije u radnom prostoru, pohranu datoteka i integraciju aplikacija.
Teams zamjenjuje druge platforme za razmjenu poruka i saradnju koje pokreće Microsoft, uključujući Skype za posao i Microsoft učionicu. Tokom pandemije iskazano je veliko interesovanje za digitalno radno mjesto jer su mnogi sastanci premješteni u virtualno okruženje
digital transformation, schweiz, CRM, Beratung

Naša ponuda

  • Savjetovanje o proizvodu
  • Instalacija i konfiguracija individualno prilagođena vašoj kompaniji
  • Obuka zaposlenih
  • Integracija vaših organizacijskih struktura, odjela i projektnih grupa
  • Povezivanje na vašu postojeću mrežu (npr. Integrirajte pametne telefone)
    Individualizacija programiranja vaših poslovnih procesa u Teams-u
  • Uvoz / izvoz postojećih podataka

Jeste li spremni transformisati svoje poslovanje?

Odgovorit ćemo na Vaš upit u trenu!