Google Cloud

Google Cloud Platform (GCP) koji nudi Google (Enterprise) je skup usluga Computing-a u cloud-u koje rade na istoj infrastrukturi koju Google interno koristi za svoje proizvode krajnjih korisnika, kao što su Google pretraživanje, Google Mail, skladište datoteka i YouTube.
Uz niz alata za upravljanje, nudi i niz modularnih usluga u cloud-u, uključujući Computing, pohranu podataka, analizu podataka i strojno učenje.

Naša ponuda

  • Savjetovanje o proizvodu
  • Instalacija i konfiguracija GCD servisa (Computing Engine, Google API, Docker, K8, itd.)
  • Obuka IT odjela
  • Održavanje i redovne provjere sigurnosnih i funkcionalnih ažuriranja

Jeste li spremni transformisati svoje poslovanje?

Odgovorit ćemo na Vaš upit u trenu!