Azure

Microsoft Azure, koji se obično naziva Azure, je usluga računarstva u cloud-u koju je stvorio Microsoft za izradu, testiranje, implementaciju i upravljanje aplikacijama i uslugama putem centara podataka kojima upravlja Microsoft. Nudi softver kao uslugu (SaaS), platformu kao uslugu(PaaS) i infrastrukturu kao uslugu (IaaS) i podržava mnoge različite programske jezike, alate i okvire, uključujući softver specifičan za Microsoft i sisteme trećih strana.
Azure je najprodavaniji komercijalni pružatelj usluga u cloud-u, iako je ova oznaka dijelom posljedica “moći kompanije u Office 365 Commercial i Microsoft 365”, što može umjetno dodati ukupnom “čistom cloud-u” kompanije.

Naša ponuda

  • Savjetovanje o proizvodu
  • Instalacija i konfiguracija Azure servisa (Cloud Computing, Enterprise Products, itd.)
  • Obuka IT odjela
  • Povezivanje na vašu postojeću mrežu (npr. Integrirajte pametne telefone)
  • Održavanje i redovne provjere sigurnosnih i funkcionalnih ažuriranja

Jeste li spremni transformisati svoje poslovanje?

Odgovorit ćemo na Vaš upit u trenu!