Šta je Bitrix24?

Bitrix24 je CRM softver za saradnju sa kompletnim alatima za upravljanje kupcima, internu i eksternu saradnju, te komunikaciju sa klijentima.
Bitrix24 nudi jedinstvenu platformu za vaše datoteke, projekte, poruke, zadatke i kontakte. Platformu možete odmah koristiti registracijom, kreiranjem računa i pozivanjem kolega. Kroz tok aktivnosti, svi u vašem timu mogu pratiti šta se događa i efikasno raditi zajedno na pokretanju projekata.
Ključna rješenja uključuju društvene mreže, zadatke i projekte, CRM, upravljanje dokumentima, dijeljenje datoteka, kalendar i zakazivanje,
upravljanje prodajnim timom, e -poštu, telefon i upravljanje ljudskim resursima.
digital transformation, schweiz, CRM, Beratung, Bitrix24

Naša ponuda

digital transformation, schweiz, CRM, Beratung, Bitrix24
  • Savjetovanje i prezentacija proizvoda
  • Instalacija i konfiguracija individualno prilagođena vašoj kompaniji
  • Obuka zaposlenih i menadžera
  • Integracija vaših organizacijskih struktura, odjela i projektnih grupa
  • Usvajanje korporativnog identiteta vaše kompanije
  • Povezivanje na vašu postojeću mrežu (npr. Integrirajte pametne telefone)
  • Individualizacija programiranja vaših poslovnih procesa
  • Uvoz / izvoz postojećih podataka
  • Održavanje i redovne instalacije sigurnosnih i funkcionalnih ažuriranja

Jeste li spremni transformisati svoje poslovanje?

Odgovorit ćemo na Vaš upit u trenu!